Jesteś tutaj:

Wizyta studyjna w Powiecie Wołomińskim

Data: 17.05.2019 r., godz. 15.35    481
W dniu 17 maja 2019 r. gośćmi Starosty byli studenci III roku studiów licencjackich Instytutu Socjologii z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pod kierownictwem dr hab. Marty Zachorskiej.
Spotkanie dotyczyło reformy edukacyjnej w szkołach ponadpodstawowych, jej przebiegu realizacji w ramach badań socjologicznych stanowiących część projektu prowadzonego od kilku lat na terenie powiatu wołomińskiego pt. „Edukacja, praca i życie w społecznościach lokalnych”.

W czasie spotkania studenci zadawali pytania dotyczące: reformy edukacyjnej w szkołach ponadpodstawowych, oferty edukacyjnej na rok szkolnych 2019/2020 w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński z ukierunkowaniem na licea ogólnokształcące.

Na pytania studentów odpowiadali Wicestarosta Robert Szydlik i Naczelnik Wydziału Edukacji Hanna Skrzypczak.