Jesteś tutaj:

Konkurs PRZYRODA - PRZYGODA!

Data: 13.02.2018 r., godz. 14.00    1029
Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do udziału w akcji „Przyroda – Przygoda”. Zachęcamy zwłaszcza uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz nauczycieli uczących w tych szkołach.
Warunkiem udziału w akcji jest udział nauczyciela w bezpłatnym szkoleniu, oraz wykonanie zadania konkursowego.

Wszyscy nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Nauczyciel, który pierwszy zgłosi chęć uczestnictwa w akcji otrzyma dla szkoły, którą reprezentuje, 5 ryz ekologicznego papieru do ksero (format A4).

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu Questu*, zgodnie z metodologią przedstawioną na ww. szkoleniu. Fabuła Questu oraz prezentowane miejsca muszą być związane z przyrodą powiatu wołomińskiego, ukazywać piękno przyrody oraz zachęcać do spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

*Quest to edukacyjna gra terenowa, polegająca na przejściu nieoznakowanej w terenie trasy. Uczestnicy zabawy przemieszczają się dzięki wskazówkom zawartym w tekście ulotki . Żeby przejść cały Quest, należy odgadywać zagadki, szukać w terenie wskazówek, wpisywać odpowiednie znaki, potrzebne do rozwiązania hasła. Więcej na stronie http://questy.com.pl/pl/

Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla:

a. szkoły, z której zostanie zgłoszona zwycięska drużyna nagroda o wartości ok. 11 000,00 zł netto, do wyboru:
- zakup i montaż, na terenie szkoły, ławki z panelem fotowoltaicznym i możliwością ładowania urządzeń elektronicznych
lub
wyposażenie pracowni, służące pogłębianiu wiedzy o środowisku – sprzęt do wyboru z listy podanej przez Organizatora;
b. uczniów i nauczycieli, którzy wykonali zwycięskie prace (nagrody rzeczowe do wyboru z listy podanej przez Organizatora):
I miejsce – nagrody dla każdego ucznia i opiekuna, o wartości ok. 400 zł na osobę,
II miejsce – nagrody dla każdego ucznia i opiekuna, o wartości ok. 300 zł na osobę,
III miejsce – nagrody dla każdego ucznia i opiekuna, o wartości ok. 200 zł na osobę.
c. nagrody pocieszenia – dla pozostałych uczniów, nagrody rzeczowe do wyboru z listy podanej przez Organizatora.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lutego 2018 r.

Szczegóły zawiera Regulamin akcji – do pobrania poniżej. 
Informacji udziela Barbara Kocikowska-Kopyt - tel. 22 787 43 01 wew. 158
(b.kopyt@powiat-wolominski.pl)