Jesteś tutaj:

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - wnioski można składać od 2 maja do 12 czerwca

Data: 07.05.2019 r., godz. 00.00    526
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy rodzaj pomocy dla właścicieli lasów, finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020. Jest to wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.
Pomoc można otrzymać na dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, na wprowadzenie podszytu, na założenie remizy z gatunkami o dużym znaczeniu biocenotycznym, a także na czyszczenia późne, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych.
Właściciele lasów mogą otrzymać także dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną: ogrodzenie zakładanej remizy, zabezpieczenie sadzonych drzewek repelentami albo osłonkami.
Wysokość dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana i wynosi od 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji niektórych inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, do 14 213 zł/ha w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12°.

Ze szczegółami można zapoznać się tutaj:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla.htmlWniosek o sporządzenie planu inwestycji – po zgromadzeniu wymaganych
załączników – należy złożyć do Nadleśnictwa. W tym celu właściciel lasu
powinien w pierwszej kolejności udać się do Starostwa Powiatowego po
uzyskanie następujących dokumentów: W tym celu właściciel lasu powinien w pierwszej kolejności udać się do Starostwa Powiatowego po uzyskanie następujących dokumentów:

• wypisu z ewidencji i budynków dotyczących działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje (Wydział Geodezji, Wołomin, ul. Powstańców 8/10);
• wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu (Wydział Ochrony Środowiska, Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3);
• zaświadczenia starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzającego, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu (Wydział Ochrony Środowiska, Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3).

Zachęcamy właścicieli lasów do skorzystania z tej formy wsparcia.