Jesteś tutaj:

Powiatowy Konkurs na esej pt. „Uchodźcy a sprawa polska”

Data: 05.02.2018 r., godz. 13.16    1661
Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski objął patronat honorowy nad konkursem na esej „Uchodźcy a sprawa polska”. Organizatorem jest stowarzyszenie „Wspólnota Pokoleń” z siedzibą w Wołominie. Zapraszamy do udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich u młodzieży szkolnej poprzez podnoszenie stanu świadomości związanej ze zjawiskiem uchodźstwa w Polsce i Europie. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do szkół średnich w powiecie wołomińskim. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie do koordynatora konkursu wyznaczonego przez dyrektora każdej ze szkół biorących udział w konkursie w terminie do 20 lutego 2018 r.

Termin złożenia prac konkursowych przez koordynatorów w Starostwie upływa 13 marca

W dniu 10 kwietnia odbędzie się ogłoszenie wyników Konkursu i prezentacja nagrodzonych prac podczas debaty z udziałem zaproszonych gości i uczniów szkół średnich w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości „Fabryczka” w Wołominie.
Esej ma dotyczyć jednego z poniższych tematów:
1. Przykłady polskiego uchodźstwa w XIX i XX wieku.
2. Przykłady katastrofy humanitarnej dotykającej miliony ludności Bliskiego Wschodu i Afryki.
3. Aktualna sytuacja uchodźców w Polsce i innych krajach Europy.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów,
a ich prace zostaną przekazane do Biblioteki Powiatowej w Wołominie.