Jesteś tutaj:

Program"Aktywny samorząd"

Data: 25.02.2019 r., godz. 16.50    1314
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ w 2019 roku. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji – uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu w imieniu powiatu wołomińskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Wnioski można składać w Biurze Obsługi PCPR w Wołominie, przy ulicy Legionów 78
poniedziałek 9.00 - 17.00
wt – pt 8.00 - 16.00


Moduł I
• Wnioski będą przyjmowane od dnia 06 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Moduł II
• na II semestr roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 w okresie od 4 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.
• na I semestr roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 w okresie od 2 września 2019 r. do 10 października 2019 r.
Treść programu oraz kierunki działań obowiązujące w 2019 r. opublikowane zostały na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz www.wolomin.naszepcpr.pl

Wnioski dostępne są pod poniższym linkiem https://wolomin.naszepcpr.pl/aktywny-samorzad/wnioski oraz w Biurze Obsługi w PCPR w Wołominie ul. Legionów 78