Jesteś tutaj:

Bezpłatne warsztaty

Data: 01.02.2018 r., godz. 15.06    1564
Bezpłatne warsztaty dla deweloperów, zarządców nieruchomości oraz przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Projekt: EKO-LOKATOR

Tematyka szkoleń: Zagadnienia dotyczące problematyki zmian klimatu i adaptacji do nich w kontekście zarządzania budynkami wielorodzinnymi z podziałem na poszczególne moduły tematyczne. Każdy z modułów stanowi odrębne szkolenie.
Cel szkoleń: Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi kwestiami związanymi ze zmianami klimatu i z adaptacją do tych zmian w kontekście zarządzania budynkami wielorodzinnymi, zgodnie z przewidzianymi sześcioma modułami tematycznymi, a także z metodami i narzędziami ułatwiającymi komunikację z mieszkańcami.

Korzyści ze szkoleń: Uzyskanie praktycznej wiedzy, którą uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy, a także wzrost świadomości co do celowości prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.