Jesteś tutaj:

Zaślubiny Polski z Morzem

Data: 12.02.2019 r., godz. 16.00    774
Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie, Starosta Powiatu Wołomińskiego Adam Lubiak wziął dzisiaj udział w uroczystości upamiętniającej 99. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem. 10 lutego 1920 roku w Pucku gen. Józef Haller wrzucając pierścień w fale Bałtyku potwierdził fakt powrotu narodu polskiego nad morze.Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą w kaplicy w Ossowie. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy udali się pod
pomnik gen. Józefa Hallera i złożyli kwiaty w hołdzie uczestników walk o
niepodległość.

– Odrodzenie wolnej Polski z dostępem do Bałtyku było dla naszej Ojczyzny
niezwykle doniosłym wydarzeniem historycznym. Dzięki niemu odzyskaliśmy okno na
świat oraz otrzymaliśmy wielką dziejową szansę, którą nasi przodkowie potrafili
wspaniale wykorzystać – powiedział w trakcie uroczystości Starosta Adam Lubiak.


W obchodach udział wzięli przedstawiciele organizacji
pozarządowych i kombatanckich, oświaty, służb mundurowych oraz władz
samorządowych.