Jesteś tutaj:

Pierwsza w nowym roku sesja Rady Powiatu

Data: 31.01.2018 r., godz. 08.00    2040
Od wielu lat, na pierwszej sesji w nowym roku, Rada Powiatu przyjmuje sprawozdania z działalności: Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na sesji w dniu 29 stycznia takie sprawozdania z zadań realizowanych w 2017 r. przedstawili szefowie wymienionych jednostek. Ponadto, komendant powiatowy policji podinsp. Marek Ujazda zapoznał radnych ze stanem bezpieczeństwa w powiecie wołomińskim w ub. r.
Radni jednogłośnie podjęli osiem uchwał w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań w zakresie polityki prorodzinnej. Pomoc została skierowana do gmin: Zielonka, Ząbki, Tłuszcz, Radzymin, Poświętne, Marki, Klembów i Dąbrówka.

Rada Powiatu poprzez podjęcie stosownej uchwały powierzyła Miastu Zielonka prowadzenie zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych. Powierzenie dotyczy prowadzenia w Klubie „Muminki” zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Działający przy OPS w Zielonce Klub Osób Niepełnosprawnych „Muminki” jest jedną z najstarszych tego typu placówek w powiecie, istnieje od 1996 r. Do Kluby uczęszcza dwanaście osób w wieku od 35 do 62 lat. Działalność Klubu ma na celu m.in. naukę radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podniesienie prestiżu osób niepełnosprawnych, pomoc rodzicom w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi. Klub finansowany jest z budżetu Miasta Zielonka, a dzięki wsparciu finansowemu Powiatu w placówce od wielu lat odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne uzupełnione o muzykoterapię i rękodzieło oraz zajęcia z psychologiem, warsztaty artystyczne, wyjazdy do teatru i wycieczki integracyjne.

Pozostałe uchwały podjęte przez Radę Powiatu dot. Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; wyrażenia zgody na dzierżawę powierzchni w budynku Bakteriologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz wprowadzili zmiany do budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 r. a także zmienili uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej PW na lata 2018-2030.