Jesteś tutaj:

Chcesz oddychać czystym powietrzem?

Data: 13.12.2018 r., godz. 15.02    1843
Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu ograniczenia lub wyeliminowania emisji do atmosfery pyłów i innych szkodliwych substancji przed domy jednorodzinne.
Program obejmuje dwa podstawowe sposoby realizacji tego celu:

• Wymiana starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe.
• Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Dla kogo?

Program adresowany jest do:
• osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych,
• osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dofinansowanie
Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w następujących formach:
• Dotacji
• Pożyczki
• Dotacji i pożyczki

Co obejmuje dofinansowanie?

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na sześć rodzajów inwestycji:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe);
• zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu CZP;
• docieplenie przegród budynku;
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program w liczbach

Całkowita pula programu to kwota 103 miliardy złotych.
Kwota dofinansowania w formie dotacji to 63,3 miliarda złotych, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 miliarda złotych.
Kwoty dofinansowania w formie dotacji będą się wahać od 30 do 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wysokość dopłat jest zależna od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
Według wstępnych szacunków programem termomodernizacji zostanie objętych ponad 3 miliony domów jednorodzinnych.

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronach:

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/wrzesien_2018/Czyste_powietrze/Czyste_powietrze_ulotka.pdf