Jesteś tutaj:

Talenty w ZSE

Data: 07.12.2018 r., godz. 12.00    854
5 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów TALENT.
Uczniowie i absolwenci szkoły odebrali dyplomy z rąk Starosty Wołomińskiego Pana Adama Lubiaka. W roku szkolnym 2017/2018 stypendium TALENT otrzymało aż 76 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Stypendium TALENT przyznawane jest młodzieży za wybitne osiągnięcia szkolne. Celem stypendium jest wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży w różnych dziedzinach aktywności szkolnej i pozalekcyjnej. Ich wysokość jest zróżnicowana stosownie do stopnia realizacji kryteriów ich przyznawania. Serdecznie gratulujemy stypendystom, ich rodzicom oraz gronu pedagogicznemu!