Jesteś tutaj:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do składania wniosków

Data: 07.12.2018 r., godz. 13.00    347
Wnioski dotyczące działań na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych sprzyjających deinstytucjonalizacji należy składać w terminie od od 28.12.2018 r. do 16.01.2019 r. w siedzibie MJWPU przy ul. Jagiellońskiej. 74.