Jesteś tutaj:

XV edycja "Konkursu – zbiórka surowców wtórnych"

Data: 05.12.2018 r., godz. 11.00    492
Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 28 listopada 2018 r. podjął Uchwałę nr 22/3/18 w sprawie zorganizowania XV edycji "Konkursu – zbiórka surowców wtórnych".
Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie serdecznie zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w kolejnej – XV edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych”.
Organizacja tego przedsięwzięcia przyczynia się również do pogłębienia świadomości i zrozumienia zależności między człowiekiem a środowiskiem. Jest to nieodłącznym elementem w zwiększeniu poczucia odpowiedzialności wśród społeczeństwa za stan otaczającego nas świata. Edukacja ekologiczna jest zadaniem długofalowym, wysiłek wkładany teraz w kształtowanie dzieci i młodzieży zaowocuje w przyszłości właściwymi zachowaniami służącymi poprawie jakości środowiska naturalnego.

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerami tel.: (022) 59-79-093 oraz (022) 59-79-480.