Jesteś tutaj:

Komunikat do przedsiębiorców prowadzących składy węgla

Data: 19.01.2018 r., godz. 10.28    1664
Poradzenie sobie z narastającym zanieczyszczeniem powietrza wymaga szerokiej współpracy wielu różnych środowisk. Do walki ze smogiem niezbędne są nie tylko inwestycje, ale także zmiana sposobu myślenia całego społeczeństwa.
Komunikat do przedsiębiorców prowadzących składy węgla w sprawie sprzedaży węgla dobrej jakości, w związku z wejściem w życie uchwały antysmogowej

Poradzenie sobie z narastającym zanieczyszczeniem powietrza wymaga szerokiej współpracy wielu różnych środowisk. Do walki ze smogiem niezbędne są nie tylko inwestycje, ale także zmiana sposobu myślenia całego społeczeństwa.

W dniu 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r., poz. 9600), tzw. „uchwałę antysmogową”. Uchwała wprowadza m.in. zakaz spalania najgorszych jakościowo paliw od 1 lipca 2018 r.


Dlatego, apelujemy do przedsiębiorców prowadzących składy węgla, aby nie czekając na wejście w życie nowych przepisów, zapewnili mieszkańcom Mazowsza już w bieżącym sezonie grzewczym, dostęp do węgla dobrej jakości. Chcemy zapobiec sytuacji, w której mieszkańcy – nie do końca orientujący się w nowych regulacjach - zakupią węgiel niespełniający odpowiednich norm jakościowych, a używając go jako opału zaszkodzą nie tylko sobie i swojej rodzinie, ale również sąsiadom i ich dzieciom Stosowanie się do zapisów uchwały, będzie wyrazem troski o nasze zdrowie i wczesną profilaktyką, zapobiegającą licznym chorobom. To od naszej świadomości i odpowiedzialności zależy, czy powietrze w naszym regionie będzie służyło naszemu zdrowiu.


źródło: 
www.mazovia.pl