Jesteś tutaj:

POWIATOWY KONKURS O NIEPODLEGŁEJ „WOLNOŚĆ TO DIAMENT DO OSZLIFOWANIA”

Data: 08.11.2018 r., godz. 15.00    578
W dniu 6 listopada 2018 r. w Zespole Szkół w Tłuszczu odbył się finał Powiatowego Konkursu o Niepodległej "Wolność to diament do oszlifowania".
Organizatorami tego wydarzenia kulturalnego byli: Powiat Wołomiński i Zespół Szkół w Tłuszczu. Honorowym patronatem imprezę objęli: Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” oraz Urząd ds., Kombatantów i Osób Represjonowanych. Patronat medialny sprawowały „Wieści Podwarszawskie”. Nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych i zadaniowych ufundował Powiat Wołomiński.
W skład jury konkursowego weszły następujące osoby: Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Wołominie Olga Wileńska, Aurelia Sobczak, Anna Jaworska, Małgorzata Wdziekońska oraz Michał Galicki. Do konkursu zgłosiło się 16 szkół: Zespół Szkół w Wołominie, Zespół Szkół im. W. Podkowińskiego w Mokrej Wsi, Zespół Szkół w Jasienicy, I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Wołominie, Zespół Szkół im. Z. Solarzowej w Miąsem, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu, Zespół Szkół w Kozłach, Szkoła Podstawowa im. por. S. Lecha w Poświętnem, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej w Wołominie, Zespół Szkół w Postoliskach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie oraz Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu.
Zmagania konkursowe odbywały się w 3 kategoriach wiekowych: klasy 1–4 szkoły podstawowej, klasy 5–7 szkoły podstawowej, klasa 8 szkoły podstawowej, III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne i w 2 kategoriach zadaniowych: „Wiersz”, „Wizja plastyczna”. Wszystkich prac konkursowych w obu kategoriach zgłoszono 71.
Wyniki konkursu zgodnie z protokołem:

KLASY 1–4 SZKOŁA PODSTAWOWA
1) w kategorii „WIERSZ
I miejsce – Małgorzata Kalicka (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu)
II miejsce – Igor Kur (Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu)
III miejsce – Wojciech Boguszewski (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu)
Wyróżnienie – nie zostało przyznane
2) w kategorii „WIZJA PLASTYCZNA”
I miejsce – Błażej Balcerak (Zespół Szkół w Jasienicy)
II miejsce – Ada Jasińska (Szkoła Podstawowa im. por. S. Lecha w Poświętnem)
III miejsce – Zuzanna Oleszczuk (Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. W. Sieroszewskiego w Kozłach)
Wyróżnienie – Natalia Kucharska (Szkoła Podstawowa im. por. S. Lecha w Poświętnem)

KLASY 5–7 SZKOŁA PODSTAWOWA
1) w kategorii „WIERSZ”

I miejsce – Adrianna Łasek (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu)
II miejsce – Małgorzata Rudajko (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu)
III miejsce – Maja Kalicka (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu)
Wyróżnienie – Maria Cymerman (Szkoła Podstawowa im. por. S. Lecha w Poświętnem)
2) w kategorii „WIZJA PLASTYCZNA”
I miejsce – Weronika Kucharska (Szkoła Podstawowa im. por. S. Lecha w Poświętnem)
II miejsce – Aleksandra Żelazowska (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie)
III miejsce – Angelika Padamczyk (Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Z. Solarzowej w Miąsem)
Wyróżnienie – nie zostało przyznane

KLASA VIII SZKOŁA PODSTAWOWA, III GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
1) w kategorii „WIERSZ”

I miejsce – Wiktoria Ewiak (Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Stryjkach)
II miejsce – Weronika Cwynar (I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie)
III miejsce – Jakub Brodzik (Zespół Szkół im. W. Podkowińskiego w Mokrej Wsi)
Wyróżnienie – Michał Talarek (Zespół Szkół w Jasienicy)
2) w kategorii „WIZJA PLASTYCZNA”
I miejsce – Weronika Cwynar (I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej W Wołominie)
II miejsce – Justyna Karolak (Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu)
III miejsce – Weronika Jusińska (Zespół Szkół im. W. Podkowińskiego w Mokrej Wsi)
Wyróżnienie – Anna Rudzińska (Szkoła Podstawowa im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie)

Opiekunom uczniów uczestniczących w imprezie przekazaliśmy listy gratulacyjne, uczniom dyplomy za udział, a wszystkim czekolady z biało-czerwonym motywem. Organizatorkami imprezy ze strony szkoły były: Pani Ewa Sobolewska i Pani Ewa Żmudzka. Z nadesłanych prac została przygotowana wystawa, którą można było obejrzeć podczas finału konkursu. Uatrakcyjnieniem wydarzenia był występ jurorki Pani Anny Jaworskiej, która zaprezentowała wiersze swego autorstwa.

Zespół Szkół w Tłuszczu