Jesteś tutaj:

Technikum Ekonomiczne w Wołominie - Brązową Szkołą 2018

Data: 11.01.2018 r., godz. 10.25    2073
Złote, Srebrne i Brązowe – najlepsze szkoły ponadgimnazjalne to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Dobra szkoła była, jest i będzie "na wagę złota" - zapewnia wiedzę i umiejętności, wychowuje i kształtuje postawę życiową młodego człowieka.
Takie szkoły, w których warto się uczyć, wskazuje opublikowany już po raz 20 przez Fundację Edukacyjną PERSPEKTYWY Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2018.

W Rankingu Techników 2018 Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie uzyskało tytuł BRĄZOWA SZKOŁA 2018 (265. miejsce w kraju oraz 29 miejsce w województwie mazowieckim). Wołomiński EKONOMIK po raz kolejny znalazł się wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce (2005 r., 2008 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r. - Brązowa Szkoła 2015, 2016 r. - Srebrna Szkoła 2016, 2017 r. - Brązowa Szkoła 2017).

Kryteriami branymi pod uwagę w rankingu techników 2018 były:

• matura- przedmioty obowiązkowe (20%),
• matura- przedmioty dodatkowe (30%),
• egzamin zawodowy (30%),
• sukcesy w olimpiadach (20%).

W rankingu 2018 analizowano wyniki 1743 techników w kraju.