Jesteś tutaj:

Konsultacje społeczne – termin zgłoszenia uwag: 16 styczeń 2018 roku

Data: 10.01.2018 r., godz. 16.02    1486
Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 10.01.2018 r. uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego wszczęte zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
w sprawie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji


w sprawie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacjiKONSULTACJE SPOŁECZNE


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag / wniosków / propozycji do projektów uchwał:
1. w sprawie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

2. w sprawie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.


Wnioski, opinie, uwagi, propozycje oraz pytania w sprawie projektu uchwały można zgłaszać:
1) za pośrednictwem internetu: edu@powiat-wolominski.pl;
2) faksem: 22 776-50-93;
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Edukacji
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin;
4) osobiście: w siedzibie Starostwa, pokój nr 205, tel. 22 787-43-01
w. 119, 138.