Jesteś tutaj:

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza

Data: 08.01.2018 r., godz. 08.00    827
Od 7 stycznia na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza (przekroczone stężenie pyłu zawieszonego PM10).


Jak czytamy w komunikacie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulici emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji.

WCZK zaleca następujące środki ostrożności: W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osobyze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.