Jesteś tutaj:

Tadeusz Gołębiewski uhonorowany Nagrodą Starosty. III Kongres FGPW za nami

Data: 10.09.2018 r., godz. 12.00    716
III Kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego odbył się 8 września w Hotelu „Batory” w Tłuszczu. Wydarzenie zorganizowane przez Kazimierza Rakowskiego, starostę wołomińskiego oraz Tadeusza Redyka, przewodniczącego FGPW zgromadziło przedsiębiorców i samorządowców z terenu powiatu.


Obrady rozpoczął starosta Rakowski oraz przewodniczący Redyk, który podsumował dwa lata pracy Forum. Pierwszym prelegentem podczas kongresu był ekspert od prawa podatkowego, prof. dr hab. Witold Modzelewski. W blisko dwugodzinnym wykładzie poruszył kwestie wyzwań przed jakimi staną polscy przedsiębiorcy w najbliższej przyszłości. Zgromadzeni biznesmeni mogli usłyszeć m.in. o split-payment czy nadchodzącej rewolucji w branży księgowej. Następnie problematykę współpracy pomiędzy firmami i samorządami omówił Michał Smoleń z PwC. Podczas Kongresu Aleksandra Szwed, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Unijnych przedstawiła nową perspektywę unijną.


Szczególnym momentem III Kongresu Forum Gospodarczego było wręczenie Nagrody Starosty Wołomińskiego. Zarząd Powiatu zdecydował o uhonorowaniu w ten sposób pana Tadeusza Gołębiewskiego, właściciela firmy TAGO. Nagroda została przyznana za wybitne zasługi na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu wołomińskiego. Ponadto Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał panu Gołębiewskiemu medal Pro Masovia, którą w imieniu Marszałka Adama Struzika wręczyła Bożena Żelazowska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.


Głos zabrał także Kazimierz Rakowski, starosta wołomiński. Posiłkując się prezentacją z ze zdjęciami i szczegółowymi kosztami omówił powiatowe inwestycje drogowe w latach 2015-2018. W okresie tym na drogi powiatowe przeznaczono prawie 90 mln złotych. Do tego należy doliczyć blisko 80 km wykonanych nakładek bitumicznych. Kończąc wskazał na wyzwania stojące teraz przed naszym powiatem, szczególnie w zakresie działalności szpitala w Wołominie. Z radością poinformował, że pierwsze decyzje w tym zakresie zostały już podjęte i wkrótce rozpocznie się rozbudowa placówki.

Wydarzenie zakończył koncert Muzyki Filmowej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza.