Jesteś tutaj:

Zagraniczne szkolenia nauczycieli radzymińskiego "Norwida"

Data: 10.09.2018 r., godz. 12.00    970
Już po raz drugi nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie wzięli udział w szkoleniach zagranicznych finansowanych z funduszy europejskich. Od grudnia 2017 roku w ramach programu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej szkoła realizuje dwuletni projekt zatytułowany: "Europejski wymiar nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie". Ma on na celu podniesienie jakości pracy szkoły. Nauczyciele różnych przedmiotów uczestniczący w kursach i szkoleniach zagranicznych doskonalą swoje kompetencje zarówno językowe jak i zawodowe.
W minionych miesiącach jedenastu nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych uczestniczyło w tygodniowych lub dwutygodniowych szkoleniach zagranicznych: „Creative Activities & Motivating Materials for the Secondary Classroom”, „C.L.I.L. – Content And Language Integrated Learning”, „One Week Course For Teachers Of History At Secondary Level”, „CLIL-Methodology & Ict Tools For Teachers Working With CLIL”, „ English For European Educators”, „Behaviour And Conflicts New Methodologies, Motivation And Cooperation Strategies”.
Kursy odbyły się w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Malcie. Tematyka zajęć odpowiadała na potrzeby nauczycieli oraz szkoły i obejmowała zagadnienia związane z metodą CLIL, czyli zintegrowanym nauczaniem języka angielskiego i przedmiotu. Uwzględniała również wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie lekcyjnym, zarządzanie zespołem klasowym, wykorzystanie aktywnych metod nauczania oraz wiele innych. Jednym z podstawowych elementów każdego z kursów było podniesienie umiejętności uczestników w zakresie posługiwania się językiem angielskim.
Podczas pobytu nauczyciele byli zakwaterowani w rodzinach goszczących, co dawało możliwość doskonalenia języka angielskiego, poznania zwyczajów mieszkańców i kultury ich krajów. Nauczyciele skorzystali również z bogatej oferty zajęć fakultatywnych, w tym wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, które miały na celu poznanie historii i kultury regionów, w których przebywali. Jednym z istotnych elementów kursu była obserwacja zajęć w szkole brytyjskiej oraz dyskusje z nauczycielami z Wielkiej Brytanii oraz innych krajów europejskich. Kursanci wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia i pomysły związane z nauczaniem w szkole.
Już od września uczestnicy wyjazdów szkoleniowych będą mogli dzielić się nabytą wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami tak, aby nowe, innowacyjne metody nauczania zostały jak najszerzej wdrożone do procesu nauczania w szkole, co z pewnością przełoży się na większą atrakcyjność zajęć lekcyjnych, podniesie motywację uczniów do nauki, czego efektem będzie stały wzrost jakości nauczania w szkole. Dofinansowanie projektu wyniosło 29 429 euro i objęło koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i opłatą za kurs każdego z uczestników oraz wsparciem organizacyjnym dla placówki. Już teraz szkoła przygotowuje się do udziału w kolejnej edycji konkursu wniosków w programie Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej, jak również Współpraca szkół.

Informację przygotowała: Anna Romaszko