Jesteś tutaj:

Konkurs ekologiczny "Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”

Data: 06.09.2018 r., godz. 14.00    984
Konkurs ekologiczny jest adresowany do uczniów szkół średnich (zespoły). Termin składania zgłoszeń (projektów) upływa 28 września br.
Organizator Konkursu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Uczestnicy: uczniowie szkół średnich
Termin składania zgłoszeń: do dnia 28 września 2018 r. zespoły szkolne zainteresowane udziałem w konkursie MKK 2018 przesyłają do właściwych terenowo WFOŚiGW swoje „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. 

Regulamin Konkursu oraz kartę zgłoszenia, którą należy odesłać do dnia 28 września br. na adres Funduszu:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa

Nagrody:
Zespoły szkolne wybrane przez właściwe terenowo WFOŚiGW na szczyt MKK 2018 w Poznaniu otrzymują nagrody w wysokości 3.000,00 złotych wypłacane/przekazane przez te Fundusze na rzecz szkoły.

Kapituła MKK wybiera 3 najlepsze projekty, nagradzając szkoły następująco:
• I miejsce – nagroda w wysokości 5.000,00 złotych
• II miejsce – nagroda w wysokości 3.500,00 złotych
• III miejsce – nagroda w wysokości 2.000,00 złotych

Osoba kontaktowa w sprawie MKK 2018 jest:
Paulina Kowalska  nr tel. 22 504 41 29
pkowalska@wfosigw.pl

Szczegółowe informacje, regulamin i karta zgłoszenia na stronie
http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20962