Jesteś tutaj:

Bezpłatna rehabilitacja - zaproszenie do udziału w projekcie

Data: 10.08.2018 r., godz. 14.00    1426
Centrum Rehabilitacji OST-MED. Sp. z o.o wspierana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, na podstawie porozumienia o współpracy z powiatem wołomińskim, w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w dwóch projektach:
1) „Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w zakresie narządów ruchu szansą na wejście do społeczeństwa!”
2) „Stworzenie skoordynowanej, środowiskowej opieki medycznej kierowanej do osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich otoczenia tj. rodzin i opiekunów.

Projekt 1
„Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w zakresie narządów ruchu szansą na wejście do społeczeństwa!” to projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jest to bezpłatna rehabilitacja na nowoczesnym sprzęcie LOKOMAT Pro.
Jego zalety to m.in.:
• Zrobotyzowane ortezy prowadzą nogi pacjenta po bieżni zapewniając w ten sposób wiele możliwości treningu
• Szybsze postępy w terapii wynikające z dłuższego i intensywniejszego treningu w stosunku do terapii prowadzonej tylko przez terapeutę manualnie.
• Aktywność pacjenta podczas chodu jest łatwa do obserwacji oraz oceny
• Płynna regulacja siły wodzącej dla każdej z nóg pozwala wymusić na pacjencie cięższą pracę wraz z postępem rehabilitacji lub przygotować terapię specjalnie dla pacjentów z problemem dotyczącym tylko jednej kończyny

Zakwalifikowana osoba otrzyma 15 sesji terapeutycznych. Jedna sesja ok. 60 minut. Decyzja o przyjęciu do projektu zostanie podjęta po przeprowadzeniu wstępnych testów kwalifikacyjnych.

Kryteria do spełnienia dla osoby aplikującej do projektu:
1. Rodzic/opiekun przedłoży wypełniony druk świadomej zgody na udział w projekcie
2. Wiek od 5 do 18 lat
3. Rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego
4. Poziom funkcjonalny od I do I-IV wg. klasyfikacji GMFCS
5. Umiejętność samodzielnego chodzenia z wykorzystaniem wspomagania w postaci pomocy ortopedycznej: kule, trójnogi, balkoniki, łuski) lub asysty osoby drugiej
6. Możliwość przejścia minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem w/w pomocy lub trzymając za rękę osobę towarzyszącą
7. Umiejętność komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz sygnalizowania bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych
8. Brak aktywnej padaczki lekoopornej
9. Brak dysproporcji w długości kończyn dolnych większej niż 2 cm.
10. Brak utrwalonych przykurczów lub deformacji kostno-stawowych
11. Brak ciężkiej osteoporozy
12. Brak stabilności kostno stawowych uniemożliwia trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu
13. Brak przeciwwskazań do treningu na bieżni
14. Maksymalnie jednokrotne uczestnictwo w programie „Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentów metod diagnostyki rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego” lub innym programem finansowanym ze środków publicznych w danym roku kalendarzowym.
Jest możliwe skorzystanie z bezpłatnego transportu.

Szczegółowe informacje na temat Projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie projektu https://ostmed.pl/projekt1/.

Projekt 2
„Stworzenie skoordynowanej, środowiskowej opieki medycznej kierowanej do osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich otoczenia, tj. rodzin i opiekunów skierowany jest do osób powyżej 18 r.ż. niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich otoczenia tj. rodzin i opiekunów".
Projekt wpisuje się w zadanie stymulacji rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki w celu zapobiegania umieszczaniu osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi w zakładach stacjonarnych (w szczególności na oddziałach szpitalnych). Zapewniona jest opieka terapeutyczna dla osób dotkniętych depresją, zaburzeniami lękowymi, schizofrenią oraz chorobą afektywną dwubiegunową. Szczegółowe informacje na temat Projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie projektu https://ostmed.pl/projekt2/

Obydwa projekty są realizowane w Wyszkowie przy ul. Sowińskiego 58, godziny otwarcia pn-pt 8.00-20.00, sobota 8.00-16.00.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: ostmed@post.pl, telefon 795 888 971,

Zachęcamy do wypełniania zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy również o kontakt mailowy: sekretariat@pcprwolomin.pl