Jesteś tutaj:

VII Bieg Komandosa w Urlach

Data: 13.04.2018 r., godz. 15.00    714
W piątek 6 kwietnia na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach w ramach promocji szkoły odbył się VII Międzypowiatowy Bieg Komandosa.
Zawody współorganizowano z Powiatem Wołomińskim, który ufundował wspaniałe nagrody. Szkolny Bieg Komandosa wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń sportowych naszego regionu.
Do udziału w tegorocznym biegu zaproszone zostały reprezentacje szkół gimnazjalnych z powiatu wołomińskiego oraz wyszkowskiego. Udział wzięli uczniowie z następujących szkół:
1. Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem - (10 osób – 5 dziewcząt i 5 chłopców) opiekun
Maciej Oleksiak.
2. Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Jasienicy - (21 osób – 9 dziewcząt i 12 chłopców) opiekun
Adam Narowski.
3. Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi - (12 osób – 3 dziewczęta i 9 chłopców) opiekun Rafał Radzki.
4. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu - (11 osób – 10 dziewcząt i 1 chłopiec) opiekun Łukasz Rowiński.
5. Zespół Szkół w Kozłach – (2 osoby – 2 chłopców) opiekun Łukasz Rowiński.


Na wstępie Pani Dyrektor Maria Łopuska powitała wszystkich przybyłych i życzyła wszystkim dobrej i sportowej zabawy. Rywalizacja rozpoczęła się o godzinie 9:00 przedstawieniem uczestnikom zawodów zasad panujących podczas imprezy sportowej. Następnie odbyła się rejestracja startujących, rozdanie numerów startowych oraz talonów na ciepły posiłek. Po tym etapie uczestnicy wraz z organizatorami udali się na trasę zawodów w celu zapoznania z przeszkodami czekającymi na zawodników. Pierwszym etapem rywalizacji było strzelanie z pistoletu pneumatycznego do tarczy. Każdy oddawał 8 strzałów, z czego 5 najlepszych było liczone i sumowane, a następnie odejmowane od czasu biegu. W drugim etapie uczniowie mieli do pokonania trasę o długości 2 km (dla chłopców) oraz 1 km (dla dziewcząt), na której znajdowały się różnorodne przeszkody. Slalom, pokonanie skrzyni sposobem dowolnym, przejście przez opony, toczenie opony, czołganie pod zasiekami, rzut granatem do celu oddalonego o 20 m i przeskoczenie ścianki i to wszystko w biegu – zadanie, które organizatorzy postawili przed młodzieżą nie było łatwe. Ze względu na liczbę zawodników (56 osób) całość zawodów skończyła się o godzinie 14:00 podsumowaniem, rozdaniem nagród oraz ciepłym posiłkiem. Zawody wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Przebiegły w radosnej i miłej atmosferze na wysokim poziomie technicznym, do którego niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie uczestników przez opiekunów. Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników – co bardzo cieszyło organizatorów – oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play.
W klasyfikacji generalnej dziewcząt:
1 miejsce – Alicja Wojtyra – Szkoła Podstawowa w Tłuszczu,
2 miejsce – Justyna Rozbicka – Szkoła Podstawowa w Tłuszczu,
3 miejsce – Paulina Marczak – Szkoła Podstawowa w Tłuszczu.


W klasyfikacji generalnej chłopców:
1 miejsce – Mateusz Rasiński – Zespół Szkół w Mokrej Wsi,
2 miejsce – Krystian Palesa – Zespół Szkół w Mokrej Wsi,
3 miejsce – Sebastian Dąbrowski – Zespół Szkół w Jasienicy.

Nagrody oraz pamiątkowe statuetki wręczyli przybyli goście oraz gospodarze imprezy:
Pani Magdalena Suchenek – Radna Powiatu Wołomińskigo i Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Pani Maria Łopuska - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach oraz Pan Artur Franczuk – nauczyciel LO w Urlach.
Sędziami czuwającymi nad bezpiecznym i sprawiedliwym przebiegiem imprezy byli nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Urlach: Mariusz Kozaczuk, Artur Franczuk oraz Krzysztof Kukieła – specjalista do spraw wojskowych.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Tym samym zapraszamy do brania udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez LO w Urlach i wyrażamy nadzieję na jeszcze większe zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami.
Organizacja turnieju była możliwa dzięki życzliwości Pana Starosty Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego, Zarządu Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie. Sponsorem ciepłego posiłku był Paweł Fydryszek z firmy Aga-Sport z Tłuszcza. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. 
Arkadiusz Franczuk