Jesteś tutaj:

„JESZCZE ROSNĄ DRZEWA, KTÓRE TO WIDZIAŁY…”

Data: 16.04.2018 r., godz. 15.00    653
Dnia 12 kwietnia 2018r. w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej.
Starosta Wołomiński - Pan Kazimierz Rakowski przybliżył wydarzenia sprzed 78. lat, zaś Doradca Starosty, Pan Józef Melak, który niejednokrotnie bywał w Katyniu, podzielił się wspomnieniami i refleksjami z tych wyjazdów.
Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, Pan Władysław Ryszard Szeląg przybliżył postać Władysława Sebyły, rozstrzelanego 11.04.1940 roku w Charkowie członka grupy poetyckiej „Kwadryga”.

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie przygotowali oprawę artystyczną uroczystości, zaprezentowali wiersze tego poety oraz czuwali nad odpowiednim nagłośnieniem i oświetleniem sali.

Na widowni zasiedli również uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem, młodzież otrzymała szereg gratulacji, a recytatorzy - tomiki poezji Władysława Sebyły.

Elżbieta Lewkowicz- ZSE Wołomin