Jesteś tutaj:

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski "Jan Paweł II – prawdziwy autorytet młodzieży"

Data: 13.04.2018 r., godz. 11.00    1055
Z okazji zbliżającej się kolejnej rocznicy kanonizacji Papieża Polaka 6 kwietnia został zorganizowany IV Powiatowy Konkurs Recytatorski "Jan Paweł II – prawdziwy autorytet młodzieży".
Organizatorzy konkursu to: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz Powiat Wołomiński. Po raz pierwszy objęła konkurs w tym roku swoim patronatem pani Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina. Koordynatorem projektu była Barbara Kowalczyk-Gręda (polonistka z III LO im. Jana Pawła II w Wołominie).

Celem konkursu była popularyzacja poezji współczesnej i twórczości Jana Pawła II, krzewienie wśród młodzieży idei i wartości głoszonych przez Papieża, a także rozwijanie współpracy pomiędzy powiatowymi szkołami ponadgimnazjalnymi i innymi placówkami kulturalnymi oraz promocja uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego. Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem: „miłość mi wszystko wyjaśniła...”. Uczestnicy konkursu brali udział w trzech kategoriach: RECYTACJA, POEZJA ŚPIEWANA i WIZJE PLASTYCZNE. Wszystkie kategorie dotyczyły więc różnych odmian miłości, takich jak: miłość macierzyńska, ojcowska, braterska, łącząca kobietę i mężczyznę, do ojczyzny, do świata, miłość bliźniego.
W kategorii RECYTACJI uczniowie przygotowywali po jednym utworze z poezji współczesnej, który odnosił się do hasła konkursu. Podobnie w kategorii POEZJI ŚPIEWANEJ – uczestnicy wykonywali utwory współczesnych twórców, np. z repertuaru Edyty Geppert, Grzegorza Turnaua, Piotra Rubika i innych. W kategorii WIZJA PLASTYCZNA każdy uczestnik przygotowywał jedną pracę plastyczną będącą ilustracją wybranego utworu z poezji współczesnej ukazującego różne oblicza miłości zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II. Prace mogły być wykonane dowolną techniką w formacie A3. Do każdej pracy należało dołączyć wydrukowany wiersz, którego praca jest ilustracją. W każdej kategorii mogło wziąć udział maksymalnie trzech uczniów z danej szkoły. 
W dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Nałkowskiej odbył się finał konkursu, do którego – po szkolnych eliminacjach – zakwalifikowało się 31 uczniów z następujących szkół: Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Wołominie, Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu, Zespół Szkół w Wołominie, Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie, I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie i III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie.
W finale konkursu w kategorii RECYTACJA wzięło udział 10 uczestników, w kategorii POEZJA ŚPIEWANA – 16, w WIZJACH PLASTYCZNYCH – 5. Najpierw zaprezentowali się finaliści w kategorii RECYTACJA, następnie POEZJA ŚPIEWANA. Prace z kategorii WIZJE PLASTYCZNE zostały umieszczone na sztalugach i stworzyły wystawę towarzyszącą występom uczestników konkursu. W jury konkursu zasiedli:
– przewodniczący komisji: pan Andrzej Zbyszyński – Przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury w Radzie Powiatu Wołomińskiego;
– członkowie komisji: ks. Witold Gajda – Proboszcz Parafii MB Częstochowskiej w Wołominie; pan Tomasz Kowalczyk – radny miasta i gminy Wołomin; pani Sylwia Krzywda – pedagog śpiewu, dyrygentka Chóru Komendy Stołecznej w Warszawie i wołomińskiego chóru Sentito; pani Gabriela Czarnecka – artysta plastyk; pani Ewa Koc – przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Nałkowskiej w Wołominie oraz pani Monika Chrząstowska – aktorka Teatru Żydowskiego w Warszawie.

Jury wyłoniło następujących laureatów konkursu:
kategoria RECYTACJA:
- I miejsce: Julia Wiśniewska – Zespół Szkół im. S. Staszica w Wołominie
- II miejsce: Magdalena Przybysz – Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu
- III miejsce: Magdalena Pyrzyńska – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie
- wyróżnienia: Natalia Karasińska i Sandra Pietrzak – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie

kategoria POEZJA ŚPIEWANA:
- I miejsce: Oliwia Tur – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie
- II miejsce: Natalia Rasińska – Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie
- III miejsce: Magdalena Przybysz i Hubert Panasiewicz – Zespół Szkół im.K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu
- wyróżnienia: Bartłomiej Sasin – Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, Katarzyna Gryz i Natalia Gorczyńska – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie

kategoria WIZJE PLASTYCZNE:
- I miejsce: Anna Folman – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie
- II miejsce: Aleksandra Wiśniewska – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie
- III miejsce: Urszula Jędrasik – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie
- wyróżnienia: Maciej Białek – Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu, Franciszek Kielich – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie Nagrodę Specjalną ufundowaną przez radnych z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej – pana Andrzeja Zbyszyńskiego i pana Tomasza Kowalczyka - otrzymała Magdalena Przybysz z Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu.
Po wręczeniu nagród i dyplomów Dyrektor ZS nr 3 im. Jana Pawła II w Wołominie wręczyła podziękowania członkom komisji konkursowej oraz wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły w organizacji konkursu. Finał konkursu poprowadziła Barbara Kowalczyk-Gręda.
Każda ze szkół otrzymała regulamin konkursu z informacjami o organizatorach. Na stronie internetowej oraz na profilu FB Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie została umieszczona zapowiedź konkursu. W czasie finału konkursu prowadząca ustnie poinformowała wszystkich zgromadzonych o organizatorach konkursu i fundatorach nagród. Na wyświetlonym slajdzie były umieszczone logo wszystkich organizatorów i patronów konkursu. Przy scenie umieszczono roll-up z herbem powiatu wołomińskiego i miasta Wołomin. Na stronie internetowej szkoły umieszczono sprawozdanie z realizacji konkursu.
Nagrody ufundowali: Powiat Wołomiński oraz ks. Witold Gajda – proboszcz Parafii MB Częstochowskiej w Wołominie.