Jesteś tutaj:

Informacja

Data: 22.10.2020 r., godz. 14.00    176
KOMUNIKAT POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SPRAWIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH WYDANYCH OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
KOMUNIKAT POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SPRAWIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH WYDANYCH OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że:

1. Orzeczenia wydane przez zespół, których ważność upływa od dnia 8 marca 2020 r. zachowują swoją ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

2. Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie z uwagi na ograniczenia wynikające z ogłoszonego stanu epidemicznego zwraca się z prośbą do osób ubiegających się o:
- wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
oraz
- wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej, o składanie wniosków (oryginałów) drogą korespondencyjną lub do wrzutni dokumentów zlokalizowanej przy wejściu D do Budynku Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.

Jednocześnie zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego pod numerem 22 346 11 65, w celu uzyskania informacji dotyczącej wypełnienia wniosku, załączników oraz możliwości innej formy dostarczenia dokumentacji.

Zgodnie z Poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.03.2020 r. posiedzenia składów orzekających odbywają się z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby zainteresowanej/dziecka, jeżeli lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą.