Jesteś tutaj:

Wrzutnie na wnioski i formularze

Data: 12.05.2020 r., godz. 09.50    607
Wrzutnie zlokalizowane są w trzech punktach: ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin, przy wejściu do Starostwa Powiatowego, ul. Kobyłkowska 1A, przy Wydziale Komunikacji, ul. Powstańców 8/10, Wołomin, przy Wydziale Geodezji.
Szanowni Państwo!

W związku z aktualnym stanem epidemicznym, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i sprawność załatwiania spraw w urzędzie, zachęcamy do korzystania z wrzutni.
Poprzez wrzutnie można złożyć wniosek, podanie.

Wrzutnie zlokalizowane są w trzech punktach:
ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin, przy wejściu do Starostwa Powiatowego,
ul. Kobyłkowska 1A, przy Wydziale Komunikacji (dotyczy spraw tylko Wydziału Komunikacji),
ul. Powstańców 8/10, Wołomin, przy Wydziale Geodezji.


Dokładny wykaz zadań obsługiwanych przez Wydziały oraz wnioski i formularze można znaleźć na stronie:

Wydział Komunikacji: http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php…

Wydział Geodezji: http://wolomin.podgik.pl/index.php?akcja=dokumenty

Wydział Edukacji i Kultury: http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php…

Wydział Ochrony Środowiska: http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php…

Wydział Budownictwa: http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php…

Wydział Spraw Obywatelskich (za wyjątkiem wniosku o paszport): http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php…

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej: http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php…

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php…

Z wrzutni można korzystać 24h na dobę.
Korzystanie z wrzutni jest bezpłatne.


Jeśli wniosek wymaga opłacenia należy do dokumentów załączyć wydruk potwierdzający dokonanie przelewu.


Numery kont bankowych, na które należy dokonywać następujących wpłat:


I. Rachunek podstawowy Powiatu Wołomińskiego
19 1020 1042 0000 8602 0016 6496

1. 36 1020 1042 0000 8802 0016 6868 - dochody Powiatu /m.in. wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty komunikacyjne, wpłaty za wydane karty wędkarskie/ opłaty związane z informacją publiczną/

2. 87 1020 1042 0000 8802 0016 7502 – dochody własne / wpłaty za zajęcie pasa drogowego, reklamy, przyłącze wody, gazu i kanalizacji/
3. 82 1020 1042 0000 8102 0016 7353 – dochody geodezyjne/m.in. wpłaty za wypisy, wyrysy, wgląd do dokumentacji oraz za wydanie map /
4. 32 1020 1042 0000 8002 0016 7429 – /dochody ochrony środowiska/
Opłaty skarbowe można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Wołomin Nr 90 1240 6074 1111 0010 5705 0013

Dane do faktur, umów:

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
NIP: 125-09-40-609

Komplet dokumentów należy zabezpieczyć w kopercie lub paczce.

W celu uzyskania potwierdzenia złożenia dokumentów należy na kopercie lub na paczce wpisać swój adres e-mail.

Korespondencja jest wyjmowana 2 razy dziennie od poniedziałku do piątku.
Czas dotarcia do Wydziałów jest tożsamy z czasem złożenia dokumentu w kancelarii urzędu i zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
Taki sposób przekazania dokumentów nie powoduje wydłużenia terminu załatwienia sprawy.