Jesteś tutaj:

Komunikat

Data: 10.03.2020 r., godz. 14.15    1070
Informujemy, że w związku z zagrożeniem COVID-19 od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich gminach powiatu wołomińskiego.
KOMUNIKAT

Informujemy, że w związku z zagrożeniem COVID-19 od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich gminach powiatu wołomińskiego.
Prawnicy udzielają porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – informacje i zapisy pod numerem telefonu: 735-736-797.


UWAGA

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej W KARCIE POMOCY – CZĘŚĆ B
pod numerem telefonu: 735-736-797,
za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl,
listownie bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pliki do pobrania: