Jesteś tutaj:

III Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Data: 09.03.2018 r., godz. 15.00    2944
Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do udziału w III Powiatowym Konkursie Ekologicznym. Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych (klasy 4–8) oraz gimnazjów funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego.
W konkursie mogą brać udział drużyny składające się z 3 uczniów uczęszczających do placówki oświatowej, z której została zgłoszona drużyna. Każda drużyna musi mieć opiekuna. Pracownik placówki pełniący rolę opiekuna drużyny może nadzorować pracę kilku drużyn.

Zadanie konkursowe będzie dwuetapowe (etap szkolny i finałowy) i będzie polegało na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania testowe (otwarte i zamknięte). W obu etapach uczniowie odpowiadają na pytania, w drużynach trzyosobowych. Konkurs będzie rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych:
  • I kategoria uczniowie klas IV i V;
  • II kategoria uczniowie klas VI, VII i VIII oraz gimnazjów.
PRZEWIDUJEMY ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE oraz podziękowania dla wszystkich opiekunów!!!

  • DLA SZKOŁY - SPRZĘT MULTIMEDIALNY O WARTOŚCI OK. 2000 ZŁ.
  • DLA OPIEKUNÓW DRUŻYN* - POWER BANKI (*dla opiekunów drużyn, które zajęły I, II, III miejsce oraz zostały wyróżnione)
  • DLA UCZNIÓW  -  I miejsce: sprzęt sportowy                           
                           -  II miejsce: sprzęt turystyczno-rowerowy
                           -  III miejsce: zestawy turystyczne
  • Wyróżnienie: akcesoria rowerowe
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie szkoły, poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia (załącznik nr 1), którą należy złożyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Wołominie, w terminie do 23 marca 2018 r.

Karty zgłoszenia można składać w wybrany sposób:
- w formie papierowej na adres Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin lub
- bezpośrednio do pokoju nr 108 lub
- wysyłając e-mail na adres: zee.wos@powiat-wolominski.pl

Z jednej placówki oświatowej można zgłosić do etapu szkolnego dowolną ilość drużyn, ale każdy zgłoszony uczeń może być członkiem tylko jednej drużyny.

Szczegóły zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami – do pobrania poniżej.

Dodatkowych informacji udzielają:
Barbara Kocikowska-Kopyt i Robert Angielski
tel. 22 787 43 01 wew. 158 lub zee.wos@powiat-wolominski.pl